Menu Close

கலசபாக்கம் தொகுதி கல்லரைபாடியில் விவசாயிகளுடன் வயலில் களையெடுத்து அதிமுக வெற்றி வேட்பாளர் வி.பன்னீர்செல்வம் வாக்கு சேகரித்தார்.

கலசபாக்கம் தொகுதி கல்லரைபாடியில் விவசாயிகளுடன் வயலில் களையெடுத்து அதிமுக வெற்றி வேட்பாளர் வி.பன்னீர்செல்வம் வாக்கு சேகரித்தார்.

Posted in நிகழ்வுகள்

Powered by J B Soft System, Chennai.