Menu Close

பயனற்ற பொருட்களை தீயில் இடுவதை போல பயனற்ற எண்ணங்களை நீக்கி…

பயனற்ற பொருட்களை தீயில் இடுவதை போல
பயனற்ற எண்ணங்களை நீக்கி…
மாசில்லா மனதுடன்
குறையில்லா அன்புடன்
களங்கமில்லா நட்புடன்
என்றும் மாறா விசுவாசத்துடன்
புகையில்லா போகியுடன்

Posted in காலை வணக்கம்

Powered by J B Soft System, Chennai.